Etiket Arşivi: iller

İlklerin Şehri: Kars

> Yaşam 0 Yorum

Güneşin ilk doğduğu ve karın ilk düştüğü serhat şehrimizdir Kars. Tarihi serüvenine bakacak olursak milattan önceye dayanan bir geçmişi olan Kars’a ilişkin Paleolitik döneme ait izler bulunmaktadır. MÖ 2000’li yıllarda Orta Asya’dan göçüp gelen Hurriler, bu bölgede Urartuların egemenliğine kadar yaşamışlardır. Aradan geçen 250 yılın ardından Kars, İskitler egemenliğine girmiştir. MS 5’inci yüzyılda Arsaklılar; ardından […]