Yayın İlkeleri

Sitemiz popüler konularda doğru bilgi paylaşımı yapmak ve okuyucuyu kaliteli metinlerle buluşturma hedefiyle kurulan ve belli yayın ilkelerine sahip bir sosyal içerik platformunu ifade etmektedir. Yayın ilkelerimiz paylaşımlarımızda bazı standartlar ve benimsediğimiz değerlerden oluşmaktadır.

DOĞRULUK İLKELERİMİZ

 • Emin olunmayan ve araştırma yapılmayan konularda yayına çıkmama
 • Gerçekçilik ve tarafsızlık
 • Güvenilirlik ve doğru içerik üretimi
 • Yazım hatalarının minimize edilmesi konusunda azami gayret
 • Cevap ve tekzip hakkına saygı

SAYGI İLKELERİMİZ

 • Hiç kimseyi cinsiyet, ırk, yaş, siyasi görüş, sağlık, sosyal seviye, toplumsal görüş, cinsel eğilim ve dinsel inanç açısından aşağılamama, ayrımcılığa tabi tutmama
 • Çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi gruplara kasten zarar vermeme
 • Toplumu kin ve nefrete teşvik edecek şekilde dini ve ahlaki konularda yayına çıkmama
 • Milli birliğimizi bozacak yayınlara izin vermeme
 • İfade özgürlüğüne sınır getiren, genel ahlaka, dini değerleri ve aile anlayışını sarsan, inciten içerikler üretmeme
 • Eleştiri adına gerçek ve/veya tüzel kişileri küçük düşürücü, iftira nitelikli ifadeler kullanmama
 • Zorbalık ve şiddete sevk eden içeriklere müsaade etmeme
 • Olası şiddet haberlerinde insanları suça meylettirecek, maddi ve manevi değerler konusunda çocuklara olumsuz tesir edecek unsurlardan kaçınma
 • Anayasa gereği suçluluğu mahkeme kararı sabit oluncaya dek kimse suçlu sayılamaz ilkesi

KİŞİ HAKLARINA SAYGI İLKELERİMİZ

 • Temel insan haklarına saygı
 • Özel yaşamın gizliliğine saygı
 • Kamu yararını gözetme
 • Başkalarına ait kişisel bilgilere ve fotoğraflara izinsiz yer vermeme
 • Kişi veya kurumları küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira nitelikli ifade kullanmama
 • Eleştiri sınırlarına riayet

TARAFSIZLIK İLKELERİMİZ

 • İçerik konularında fikir çeşitliliğini sağlama adına çoklu katılım
 • Nesnellik
 • Bireysel görüş arz etmekten kaçınma
 • Farklı düşüncelere saygı

EDİTORYAL İLKELER

 • Partiler üstü bakış açısına sahip olma
 • Ticari, siyasi, kişisel çıkarların etkisinden uzaklık
 • İfade özgürlüğünü engellememe ancak haber kaynaklarındaki kamuoyu yanıltılma güdüsü durumları dışında gizliliği korumaya özen gösterme
 • Aynı formata sahip Türkçe sitelerden doğrudan içerik almama
 • Farklı kaynaklardan edinilen içerikleri kaynaksız yayınlamama
 • Somut ve kreatif içerikler üretme
 • İçerikleri ahlaka aykırı hususi amaç ve çıkarlara alet etmeme